Vernostný program ViP

Užívajte si jazdenie
bez starostí

Pridajte sa k tisícom spokojných ViP členov
a získajte osobitný ViP prístup, výnimočné zľavy
a hodnotné benefity.

Zistite, ako sa dá jazdiť bez starostí
logo alianz Partnerom programu je
Allianz – Slovenská poisťovňa

Spoznajte
Vaše ViP

Výhodne
len s ViP

Príklad úspory

Výhodnejšie to už byť nemôže. Len vernostný program ViP Vám garantuje kvalitu autorizovaného servisu a originálnych dielov za najvýhodnejších podmienok.

Členstvo vo ViP
1. rok   2. rok   3. rok   4. rok   5. rok   6. rok

Náklady na servis vozidla
Príklad úspory pri malom vozidle:
863 €  (26%)

Typy členstva

Porovnanie typov paušálov

  Minimum Premium
  VIP Green VIP Bronze VIP Silver VIP Gold
Kategória ABC 3+ 9,90 €   19,90 €  
Kategória A 9,90 €   19,90 €  
Kategória B 14,90 €   29,90 €  
Kategória C 19,90 €   39,90 €  

Typy členstva

Členstvo vo vernostnom programe je rozdelené do dvoch základných typov – MINIMUM a PREMIUM.
Vyššie úrovne je možné získať dĺžkou členstva, odporúčaním známym, kúpou vozidla a pod.

Minimum
Premium
ViP Minimum
ViP Bronze
ViP Silver
ViP Gold
Vip arrow
Vip arrow
Vip arrow
Sami si vyberte typ členstva Porovnanie typov paušálov
Aktívnym členstvom v type PREMIUM získavate ešte výhodnejšie podmienky Ako získať body?

Užívajte si
svoje výhody

Vaše zľavy a benefity

Kontaktujte ma

Stať sa členom vernostného programu ViP je naozaj jednoduché.

Všeobecné zásady ochrany osobných údajov

Prevádzkovateľ
Spoločnosť QUBE Group a.s., IČO: 47593172, sídlo: Pribinova 18 811 09 Bratislava-Staré Mesto je prevádzkovateľom všetkých osobných údajov, ktoré bude spracúvať v súlade s príslušnými právnymi predpismi.

Prevádzkovateľ postupuje pri spracovaní osobných údajov v súlade s príslušnými právnymi predpismi Slovenskej republiky a s legislatívou Európskej únie a v maximálnej miere dbá na súkromie dotknutých osôb a na ochranu ich osobných údajov, ktoré jej boli poskytnuté a ktoré spracúva.

Prevádzkovateľ postupuje pri spracovaní osobných údajov v súlade s príslušnými právnymi predpismi Slovenskej republiky a s legislatívou Európskej únie a v maximálnej miere dbá na súkromie dotknutých osôb a na ochranu ich osobných údajov, ktoré jej boli poskytnuté a ktoré spracúva.

Dôvody spracovania osobných údajov Spracúvanie získaných a poskytnutých osobných údajov je súčasťou našej činnosti. Bez poskytnutia osobných údajov a bez ich spracúvania by sme našim klientom a ostatným dotknutým osobám nemohli poskytnúť naše služby v požadovanom rozsahu.

Základ pre spracovanie osobných údajov Súčasná právna úprava umožňuje spracovávať osobné údaje na základe zákona (teda aj bez súhlasu dotknutej osoby) alebo na základe súhlasu dotknutej osoby.

Spracúvanie osobných údajov na základe zákona znamená, že aj bez Vášho súhlasu môžeme spracúvať Vaše osobné údaje pre účely výkonu našej činnosti. Základom pre takéto spracúvanie Vašich osobných údajov sú príslušné právne predpisy vzťahujúce sa na našu činnosť (službu).

Spracúvanie osobných údajov na základe zákona znamená, že aj bez Vášho súhlasu môžeme spracúvať Vaše osobné údaje pre účely výkonu našej činnosti. Základom pre takéto spracúvanie Vašich osobných údajov sú príslušné právne predpisy vzťahujúce sa na našu činnosť (službu).

Ak neexistuje zákonný dôvod na spracúvanie osobných údajov bez Vášho súhlasu, spracúvame Vaše osobné údaje len na základe Vami udeleného súhlasu.

Zverejňovanie údajov tretím stranám Nami spracúvané Vaše osobné údaje môžu byť spracúvané aj tretími osobami, za predpokladu, že je to nevyhnutné na plnenie nášho záväzku voči Vám, našim klientom alebo na poskytovanie našich služieb. Pri výbere týchto partnerov vždy dbáme na to, aby bol zaručený vysoký štandard ochrany Vašich osobných údajov.

Osobné údaje dotknutej osoby môžu byť spracúvané v krajinách Európskej únie a krajinách, ktoré sú zmluvnou stranou Dohody o Európskom hospodárskom priestore. Prenos osobných údajov môže nastať len do tretích krajín, ktorých právny režim považuje Európska komisia za zabezpečujúci adekvátnu úroveň ochrany osobných údajov.

Nakladanie s osobnými údajmi Prevádzkovateľ spracováva Vaše osobné údaje buď manuálne alebo za využitia elektronických systémov. Prevádzkovateľ prijal všetky potrebné a nevyhnutné opatrenia nielen technického alebo aj personálneho a kontrolného charakteru, aby úroveň ochrany Vašich osobných údajov bola čo najvyššia.

Práva dotknutej osoby
Dotknutá osoba má právo:
a) požadovať od prevádzkovateľa prístup k osobným údajom týkajúcim sa dotknutej osoby ,
b) na opravu alebo vymazanie, alebo obmedzenie spracúvania osobných údajov,
c) namietať proti spracúvaniu osobných údajov
d) na prenosnosť osobných údajov,
e) podať sťažnosť alebo návrh na začatie konania dozornému orgánu, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov,
f) svoj súhlas so spracovaním osobných údajov kedykoľvek odvolať.

Akékoľvek otázky súvisiace s ochranou Vašich osobných údajov nám môžete zaslať na email: info.sk@vipallinclusive.com alebo priamo na adresu prevádzkovateľa.

Prevádzkovateľ je povinný bez zbytočného odkladu oznámiť dotknutej osobe porušenie ochrany osobných údajov, ak takéto porušenie ochrany osobných údajov môže viesť k vysokému riziku pre práva dotknutej osoby.

Zodpovedná osoba Prevádzkovateľ týmto poskytuje informácie o zodpovednej osobe. Zodpovednou osobou je spoločnosť Vojčík & Privacy s.r.o., so sídlom: Rázusova 28, 040 01 Košice, IČO: 36 827 410, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Košice I, odd.: Sro, vložka č.: 22270/V, kontaktné údaje - email: privacy@vojcik.eu.

Staňte sa ViP členom

Stať sa členom vernostného programu ViP je naozaj jednoduché. Stačí zanechať svoj kontakt, následne sa s Vami spojíme a doplníme potrebné registračné údaje.

Od momentu registrácie môžete využívať výnimočné zľavy a benefity, ktoré Vám vernostný program ViP ponúka.

Obdržali ste od nás obal s členskou kartou a ViP číslom?

Pokračujte týmto odkazom:

Často kladené otázky (FAQ)

Ako člen programu ViP ALL INCLUSIVE získavate pri každej návšteve servisu hodnotné zľavy a množstvo bezplatných benefitov zdarma.

Uhrádzaním pravidelných mesačných platieb si vytvárate kredit. Kredit môžete použiť na všetky produkty a služby poskytované Vašim partnerom programu ViP ALL INCLUSIVE. Zároveň ako člen programu na nákup produktov a služieb získavate hodnotné zľavy a ďalšie benefity zdarma.

Žiaden nie je! Preto máme už tisíce spokojných ViP členov. Svoje členstvo riadite sami podľa Vašich potrieb, typu a veku Vášho vozidla tak, aby ste členstvom v programe ušetrili na starostlivosti o Vaše vozidlo čo najviac.

Pre vstup do programu je potrebná jednoduchá registrácia prostredníctvom formulára vyššie. Následne Vás budeme kontaktovať a zariadime všetky potrebné kroky tak, aby to bolo pre Vás čo najpohodlnejšie.

S cieľom poskytnúť ViP Klientom čo najvyšší komfort pri využívaní výnimočného vernostného programu ViP ALL INCLUSIVE sme vytvorili webový portál www.vip-ai.sk. Funkcie webového portálu Vám umožňujú nastaviť a riadiť Vaše členstvo podľa Vašich individuálnych požiadaviek. Portál môže ViP Klient využívať po prihlásení sa prostredníctvom vygenerovaných prihlasovacích údajov.

Členstvo vo vernostnom programu môžete kedykoľvek ukončiť. Výpovedná doba je 3 mesiace.